ปวดเข่าออกกำลังกายได้ไหม ไปหาคำตอบกัน การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมจำเป็นที่ช่วยให้การทำงานของระบบภายใน หัวใจ ปอด กระดูก และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ทำงานได้ดี แข็งแรง ลดน้ำหนัก และช่วยผ่อนคลายจากความเครียดได้ดี ทั้งยังเป็นเหมือนยาดีที่เป็นเกราะป้องกันโรคต่าง ๆ ให้กับคนได้อีกด้วย การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าจะคนวัยไหน ๆ วัยเรียน วัยทำงาน…