ไขข้อข้องใจ! กัญชารักษาโรคได้จริงหรือไม่ มีข้อควรระวังอะไรบ้าง ?

กัญชาช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง ? แม้ว่าในอดีตกัญชาจะถูกจัดอยู่ในบัญชีของสารเสพติดชนิดหนึ่ง แต่ในปัจจุบันกัญชาได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชีแล้ว เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย จึงทำให้ในอนาคตน้ำมันกัญชาอาจจะเป็นสมุนไพรที่เอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ กัญชา มือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa พืชล้มลุกที่มีลักษณะใบเป็นแฉก 5-8 แฉก ในกัญชาจะมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือสาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีฤทธิ์ทำให้ติดและเกิดอาการเมา แต่ทั้งนี้ในกัญชากลับมีสรรพคุณทางยา ที่สามารถนำมาพัฒนาให้กลายเป็นยารักษาโรคได้เช่นกัน โดยกัญชาจะมี 3 สายพันธุ์ย่อย ได้แก่ sativa spp sativa จะเกิดขึ้นที่แถบเส้นศูนย์สูตร โคลัมเบีย, เม็กซิโก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย sativa spp indica พบได้ที่ประเทศปากีสถาน, อัฟกานิสถาน, โมร็อกโก และทิเบต sativa spp ruderralis จะอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น และตอนกลางของรัสเซีย แต่ถึงอย่างไรการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคภัย ก็จำเป็นต้องอยู่ในปริมาณที่จำกัด และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะหากบริโภคเกินขีดจำกัดจากผลลัพธ์ในด้านบวกก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นด้านลบได้ โดยโรคที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตได้ให้การยืนยันว่าสามารถใช้กัญชารักษาได้ มีดังนี้ ภาวะเบื่ออาหาร : ใช้กัญชาเพื่อเป็นสารกระตุ้นความอยากอาหาร อีกทั้งยังช่วยชะลอน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วของผู้ที่ป่วยมะเร็งได้ด้วย […]